کتاب تکثیر گردودر گذشته بذر گردو های مرغوب را انتخاب و از آن ها برای تکثیر گردو استفاده می شد که این کار از زمان های قدیم شروع شده و طی مدت های طولانی برای تکثیر گردو کاربرد داشته و در حال حاضر نیز به صورت گسترده ای در کشور ما استفاده می شود .اگر چه این روش تکثیر دارای مزیت هایی مثل عدم انتقال بیماری های ویروسی از والدین به نتایج بذری و ارزانتربودن وش تکثیر میباشد اما در مقابل این روش تکثیر دارای معایب عمدای نیز هست


لینک دانلود: دریافت
حجم: 535 کیلوبایت